expedient acadèmic      Joan Cid Castella

2015     Estudis Grau Dret (102 ECTS) Universitat Oberta de Catalunya.

2015     Varis M.O.O.C.’s. Massive Online Open Courses.

2014     Curs formació general per a perits judicials. Generalitat de Catalunya. Centre d’estudis jurídics i Formació Especialitzada.

2012     Grau Enginyer de l’Edificació. Universitat Jaume I.

2003    Postgrau mediació i resolució de conflictes. Universitat Oberta de Catalunya.

2000    Tècnic Superior Prevenció de Riscos Laborals. Universitat Oberta de Catalunya.

1995     Curs bàsic d’urbanisme. CAATTE

1994     Sistemes bioclimàtics i bioconstrucció.

1994     Certificat Aptitud Pedagògica(CAP). Universitat Politècnica de Catalunya.

1994     Arquitecte Tècnic. Universitat Politècnica de Catalunya.