expedient acadèmic        Jordi Queral Llaberia

2017     Postgrau: Anàlisis estrcutural i formigó

2015     New York University,  ( New York City ) especialització sobre edificis de gran altura. “High Rise Buildings Construction Methods & materials:  Building Core & Shell”.

2015     Structural Strengthening & Blast Hardening (Practicing Institute of Engineering, Inc. of New York).

2014     Llicenciat en arquitectura superior per la ETSA Reus _ primer de promoció en acabar (URV).

2014     Qualificació d’excel·lent en el projecte final de carrera (restauració i ampliació del Mas del Bisbe aTortosa).

2013     Càlcul d’estructures. Gelosies amb perfils tubulars (software CYPEcad).

2007     Matricula d’honor en Geometria Descriptiva II (Universitat Politècnica de Catalunya UPC).

2006/07    Primer curs d’Enginyeria de l’Edificiació ( Universitat Politècnica de Catalunya UPC ).

2004/06    Tècnic Superior en Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció.