expedient acadèmic          Josep Lluis Ginovart

2015     Cap de Departament de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus (URV).

2014     Acreditacció de Recerca AQU U1445/ /101011770-174. Agència Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

2012     Acreditacció Profesor Contratado Doctor ANECA. PCD: 2012-8146. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

2012     Acreditacció Profesor Universidad Privada ANECA. PCD: 2012-8146. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

2009     Acreditacció Professor Lector AQU. U1443/9059079-81. Agència Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

2005     Acreditacció professor Col·laborador AQU. U1444/4190890-2B. Agència Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

2002     Doctorat a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) amb “Geometria y diseño medieval en la catedral de Tortosa. La catedral no construida”    evaluada com Cum laude per unanimitat Diploma d’Estudis Avançats i Suficiència Investigadora. Escola Superior Arquitectura de Barcelona. Universitat Internacional de Catalunya.

2001     Llicenciat en Arquitectura A l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) amb l’especialitat de Projectes, Urbanisme i Història.