A.1 VINCLE AMB EL MÓN UNIVERSITARI

Univeristat rovira i Virgili (URV) /  Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 

PATRIARQ grup de recerca sobre Arquitectura i Patrimoni

 

 
 

B.1 ARTICLES EN REVISTES INDEXADES

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover i Sergio Coll Plá.

Títol: The Legacy of the Geometry of Dürer: the Fort of San Jorge (c. 1724)

Revista: Fort. The International Journal Of Fortification And Military Architecture

Any: 2015. Aprovat 25-04-2015. Pubilcació tardor 2015.

ISSN: 0261-586X

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: La Mecánica Ilustrada en los ingenieros militares españoles. El proyecto de los almacenes de pólvora (17151798).

Revista: Informes de la Construcción. INF CONSTR. Vol. 67, 539, e103, doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.14.109

Any: 2015

ISSN: 0020-0883

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover i Sergio Coll Plá.

Títol: Placing the keystone of the vault over the presbytery in Tortosa Cathedral, Spain (1428-40)

Revista: Construction History. Journal Construction History Society, U.K. Volume 30, No.1. 2015, pp.1-20.

Any: 2015.

ISSN: 0267-7768

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover, Gerard Fortuny Anguera.

Títol: Elementos auxiliares de construcción en la arquitectura gótica. El pilar “major” de la catedral de Tortosa.

Revista: Informes de la Construcción. INF CONSTR. Vol. 67, 537, e057, enero-marzo 2015, doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.13.059

ISSN: 0020-0883

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover, Josep Mª Puche Fontanilles, Sergio Coll Plá.

Títol: Assessment of the construction process of the Cathedral of Tortosa.

Revista: Journal of Architectural Conservation. Dictionary Society of North America. Doi: 10.1080/13556207.2014.991547.

Any: 2014. Clau (A: article, R: review): A. Aceptat

ISSN: 1355-6207 (Print), 2326-6384 (Online)

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Josep M Toldrà Domingo, Agustí Costa Jover, Sergio Coll Plá, Pau de Solà-Morales Serra.

Títol: Layout and shape of Dürer's Geschützrondellen in the Spanish defensive architecture: The horseshoe pattern in the Enlightenment.

Revista: WIT Transactions on the Built Environment. Vol. 143, pp. 41-41. Doi. 10.2495/DSHF140041D

Any: 2014. Clau (A: article, R: review): A

ISSN: 1743-3509

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover, Josep M Toldrà Domingo, Sergio Coll Plá.

Títol: Lose range photogrammetry and constructive characterization of masonry gothic vaults.

Revista: Revista de la Construcción. (RDLC). Journal of Construction. Pontificia Universidad Católica de Chile. Vol 13.1, pp. 47-51.

Any: 2014. Clau (A: article, R: review): A.

ISSN: 0718-915X

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: La proporción medieval en el diseño y construcción de la catedral de Tortosa

Revista: Archivo Español de Arte

Any: 2014

ISSN: 0004-0428, SSN: 1988-8511,

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: La sciencia theorica speculativa en la construcción gótica. El promotor eclesiástico de la catedral medieval.

Revista: Hispania Sacra. Hispania Sacra, LXVI, Extra I, enero-junio 2014, pp. 7-34, doi: 10.3989/hs.2014.069

Any: 2014

ISSN: 0018-215-X, e-ISSN: 1988-4265,

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover, Sergio Coll Plá.

Títol: La reconstrucción de un palimpsesto románico mediante técnicas no destructivas

Revista: Informes de la Construcción. INF CONSTR. Octubre-diciembre 2014, Vol 66, 536, eo45. 8 pp.

Any: 2014

ISSN: 0020-0883

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Traza y fábrica en el gótico meridional. La catedral de Tortosa (1345-1441).

Revista: Goya: Revista de Arte.

Any: 2014

ISSN: 0017-2715

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Josep M Toldrà Domingo, Gerard Fortuny Anguera, Agustí Costa Jover, Pau de Solà-Morales Serra.

Títol: The ellipse and the oval in the design of Spanish military defence in the eighteenth century. Different mathematical equations, similar geometrical solutions.

Revista: Nexus Network Journal: Architecture and Mathematics. NEXUS NETW J. Volume 16, Issue 3 (2014), pp. 587-612. DOI 10.1007/s00004-014-0211-y

Any: 2014

ISSN: 1590-5896 (print). ISSN 1522-4600 (electronic).

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Gerard Fortuny Anguera, Agustí Costa Jover, Pau de Sola-Morales Serra.

Títol: Gothic construction and the traça of a heptagonal apse. The problem of the heptagon.

Revista: Nexus Network Journal: Architecture and Mathematics. NEXUS NETW J. Volume 15, Issue 2 (2013), pp. 325-348

Any: 2013

ISSN: 1522-4600. (DOI) 10.1007/s00004-013-0152-x

 

 1. Autors: Lluis i Ginovart, Josep. Costa i Jover, Agustí.

Títol: Design and medieval construction. The principle of Tortosa Gothic cathedral (1345-1441).

Revista: Construction History. Journal Construction History Society, U.K. Volume 29, No.1. 2014, pp.1-24

Any: 2014.

ISSN: 0267-7768

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover, Gerard Fortuny Anguera, Josep M. Toldrà Domingo, Pau De Solà-Morales Serra.

Rotura de una cúpula oval del siglo XVIII en la catedral de Tortosa. Análisis del mecanismo de colapso.

Revista: Informes de la Construcción. INF CONSTR, Vol 65, No 532, pp. 509-517

Any: 2013

ISSN: 0020-0883 (DOI):10.3989/ic

 

 1. Autors: Lluis i Ginovart, Josep. Baiges Jardi, Ignasi. Alanyà i Roig, Josep

Títol: La geometria del còdex 80 de la catedral de Tortosa

Revista: Anuario de Estudios medievales

Any: 2013.

ISSN: 0066-5061

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover, Gerard Fortuny Anguera

Títol: Assessment and restoration of a masonry dome in the cathedral of Tortosa enclosure.

Revista: WIT Transactions on The Built Environment, nº 131, , pp 391-401.

Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture, nº XIII

Any: 2013

DOI: 10.2495/STR130331

ISSN: 1746-4498

 

 1. Autors: Agustí Costa Jover , Josep Lluis i Ginovart, Gerard Fortuny Anguera, Pau De Solà-Morales Serra.

Títol: Limit analysis of masonry dome collapse mechanisms by means of finite elements.

Revista: Structural Analysis of Historical Constructions. Jerzy Jasieńko (ed) Octubre (2012) P: 465-472

Any: 2012.

ISSN: 0860-2395

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: La catedral. La construcció i conservació de la ciutat de Déu construïda pels homes.

Revista: Plecs d'Història Local. L'Avenç. Nº146 - 2012 Juliol/Agost. P: 8-10.

Any: 2012.

ISSN: 1130-5150.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart , Victòria Almuni Balada .

Títol: La traça de la Catedral de Tortosa. Els models d'Antoni Guarc i Bernat Dalguaire.

Revista: Lambrard, estudis d’art medieval. IX-1996. P: 23-37

Any: 1996.

ISSN: 0214-4573

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Tríptic d'Arquitectura Catalana. Col·legi Públic.

Revista: Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme. Nº 207-208-209, P: 128-129

Any: 1995.

ISSN: 0211-9595

B.2 ARTICLES EN REVISTES NO INDEXADES AMB EVALUACIÓ EXTERNA 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Restauració de la catedral de Tortosa.

Revista: INDE. Informació i Debat. Num. Setembre (2004) P: 30

Any: 2004.

ISSN: 1134-0223

 

 1. Autors: Raquel Lacuesta, Josep Lluis i Ginovart, Sebatià Jornet Forner.

Títol: Pla d'ordenació urbanística municipal i catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de Tortosa, 2003.

Revista: INDE. Informació i Debat. Num. Juny (2003) P: 30-31

Any: 2003.

ISSN: 1134-0223

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Els rellotges de sol de la Catedral de Tortosa, un instrument del Renaixement. Vol V. P: 101-118.

Revista: Nous Col·loquis.

Any: 2001

ISSN: 1575-4758

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Restauració de la Reial Capella Santa Cinta, Reials Col.legis, Muralles Tortosa.

Revista: INDE. Informació i Debat. Num. Maig (2001).

Any: 2001.

ISSN: 1134-0223

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Josep; Alfons Llorca i Martí.

Títol: La Catedral de Tortosa y su Plan Director.

Revista: Ars Sacra. Nº 16, pp.125-133

Any: 2000.

ISSN: 1136-5234

B.3 LLIBRES I CAPÍTOLS DE LLIBRE

B.3.1 LLIBRES

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Victoria Almuni Balada.

Títol: Sancta Maria Dertosae. Catedral de Tortosa. Guia històrica i descriptiva.

Editorial: Capítol Catedral Tortosa. Bisbat de Tortosa.

ISBN: 84-699-0400-9

Any: 2001

 

B.3.2 CAPÍTOLS DE LLIBRE

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: El contexto del saber constructivo del ingeniero militar en el arte abalauartado en el territorio y plaza de Tortosa (1580-1852). En: El arte abaluartado en Cataluña. Estrategia de defensa en el siglo XVIII. Coor. F.Segovia, M. Novoa

Pàgines: 24, (pp. 425 -449).

Editorial: Ministerio Defensa. Real Académia de Matemáticas de Barcelona.

ISBN: 978-84-9781-827-8

Any: 2013

 

 1. Autors: Ernest Ferre Ricart, Josep Lluis i Ginovart (et al).

Títol: Construir la ciutat. Projectar a Tortosa.

Pàgines: 17

Editorial: Universitat Rovira i Virgili.

ISBN: 978-84-613-3570-1

Any: 2011

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Rehabilitació Integral. El repte del arquitecte davant el mòdul HPO.

Pàgines: 88-92

Editorial: Habitatge Social. USOC.

ISBN:

Any: 2010

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Planimetria Parròquia de Sant Joan Baptista d’Orta en el segle del Renaixement.

Pàgines: 138-150

Editorial: Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports.

ISBN: 978-84-613-3570-1

Any: 2010

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: La ciutat de Deu feta pels homes. El cas de la catedral de Tortosa.

Pàgines: 17-47

Editorial: Fundació Fe i Cultura Dr. Mossén Manyà.

ISBN: T.462-2008

Any: 2008

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Arts i lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa: El Patrimoni arquitectònic a l'antiga diòcesi de Tortosa. Realitats i somnis d'un territori dispers. La catedral de (1149-1374), focus ilunimae.

Pàgines: 297-325

Editorial: Universitat Rovira i Virgili.

Dipòsit legal: L-298-2008

Any: 2008

 

 1. Autors: Victoria Almuni Balada. Josep Lluis i Ginovart.

Títol: La catedral de Tortosa als segles del gótic. Volum II. Annex.

Pàgines: Annex II-  LXXXIX

Editorial: Onada

ISBN: 978-84-96623-15-6

Any: 2007

 

 1. Autors: Victoria Almuni Balada. Josep Lluis i Ginovart.

Títol: La Una fàbrica baixmedieval de gran envergadura: la catedral de Tortosa dels segles XIV i XV. Estudi documental. La catedral de Tortosa als segles del gótic. Volum I. Annex.

Pàgines: Annex I. (III-LXXXIX)

Editorial: Fundació Noguera

ISBN: 978-84-9779-554-8

Any: 2007

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Códice 80. Geometria incerti auctoris. Numeración posición. Dragmation Philosophiae.Obras científicas del archivo capitular de Tortosa. Traza del ábside de la catedral de Tortosa. En: La Llum de les Imatges. Sant Mateu 2005. Generalitat Valenciana. Conselleria de cultura, educació i esport.

Pàgines: 236-231

Editorial: Generalitat Valenciana. Conselleria de cultura, educació i esport.

ISBN: 84-482-4001-4

Any: 2005

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Aportaciones de la Catedral de Tortosa a la geometria medieval catalana.

Pàgines: 109-122

Editorial: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona

ISBN: 84-8458-198-5

Any: 2004

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: L'arquitectura de la Reial Capella de la Santa Cinta. Un espai nou dintre de la Catedral de Santa Maria. En Lux Dertosae. La devoció a la Santa Cinta.

Pàgines: 117-144

Editorial: Capítol Catedral de Tortosa, Bisbat de Tortosa

ISBN:

Any: 2004

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Planimetría de la catedral de Tortosa. L'art gòtic a Catalunya. Arquitectura I. Catedral i Monestirs i altres edificis religiosos.

Pàgines: 331

Editorial: Ed. Enciclopèdia Catalana

ISBN: 84-412-0889-1

Any: 2003

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Traça de la catedral de Tortosa. Estudis catalogràfics, Fidei Speculum, Art litúrgic de la Diòcesi de Tortosa.

Pàgines: 38 i 190

Editorial: Fundació La Caixa        

ISBN: 84-7664-674-7

Any: 2000

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Metodologia de un trazado catedralicio en el siglo XIV. En: Las catedrales de España.

Pàgines: 12

Editorial: Junta de Castilla y León. Consejeria de Educación y Cultura.

ISBN: 84-813-244-8

Any: 1997

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: La Capella del Sagrari. Primer Centenari de la Parròquia del Sant Crist de la Catedral de Tortosa (1896-1996). Precedents històrics de Josep Eixarch Frasno.

Pàgines: 170-172

Editorial: Parròquia del Sant Crist de la Catedral de Tortosa

ISBN:

Any: 1996

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: La Capella del Sagrari. Primer Centenari de la Parròquia del Sant Crist de la Catedral de Tortosa (1896-1996). Precedents històrics de Josep Eixarch Frasno.

Pàgines: 170-172

Editorial: Parròquia del Sant Crist de la Catedral de Tortosa

ISBN:

Any: 1996

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart.

Títol: Planimetria Castell de Sant Jordi d'Alfama. Catàleg de Monuments i Conjunts Històrics-Artístics de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural

Pàgines: 24

Editorial: Direcció General del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

ISBN: 84-393-1258-X

Any: 1990

 

A.4 ALTRES PUBLICACIONS

(Articles a revistes no incloses en B.1 o B.2, informes tècnics, dictàmens, cartes a l’editor, casos clínics, traduccions, etc.)

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Intervenció a la Catedral. La façana de la Porta de l’Olivera

Any: 2002

Pàgines: 3-4

Editorial, Revista: Amics dels Castells, Butlletí Informatiu, n. 8, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: L’obra d’intervenció del claustre de la catedral de Tortosa

Any: 2000

Pàgines: 6

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, nº2183, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La façana de la Catedral i la façana fluvial

Any: 2000

Pàgines: 8

Editorial, Revista: L’Ebre, nº1169, Tortosa.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La façana fluvial des de la revisió del catàleg

Any: 2000

Pàgines: 8

Editorial, Revista: L’Ebre, nº1175, Tortosa.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La mesura del temps a la Catedral: els rellotges de sol

Any: 2000

Pàgines: 14-15

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, nº2195, Tortosa.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: El canvi de mesures a Tortosa en el Renaixement

Any: 2000

Pàgines: 7-8

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, nº2197. Tortosa.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La restauració de les cobertes de la catedral de Tortosa. La recuperació del perfil gòtic. Una nova imatge de Tortosa

Any: 1998

Pàgines: 6

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, nº2078. Tortosa.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La Capella de la Santa Cinta restaurada

Any: 1997

Pàgines: 28

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, nº2053. Tortosa.

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La Catedral de Tortosa. Quatre-cents anys de la segona consagració

Any: 1997

Pàgines: 6

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, nº2041. Tortosa.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La Reial Capella de la Cinta in restauro

Any: 1996

Pàgines: 5

Editorial, Revista: Catalunya Cristiana, nº936, Especial Tortosa, Barcelona.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La Reial Capella de la Mare de Deu de la Cinta de Tortosa: anàlisi d’una intervenció

Any: 1996

Pàgines: 5

Editorial, Revista: Catalunya Cristiana, nº884, Especial Tortosa, Barcelona.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Una hipòtesi a la construcció de la Reial Capella de la Cinta

Any: 1995

Pàgines: 26-27

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, nº1954. Tortosa.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Rellegir l’arquitectura de la Capella de la Cinta

Any: 1995

Pàgines: 58-59

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, (09-01-1995). Tortosa.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Paper blanc-blanc paper

Any: 1993

Pàgines: 15

Editorial, Revista: El Dibuix”. Escola d’arts aplicades i oficis artístics de la Diputació de Tarragona.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Le Corbusier (1887-1965)

Any: 1987

Pàgines: 5

Editorial, Revista: Tortosa Projecte, nº1 novembre 1987

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Memorable estat: de quan Tortosa canvià de segle. Pau Monguió i Segura i l’arquitectura modernista a Tortosa

Any: 1986

Pàgines: 11-15

Editorial, Revista: T (D), nº2 estiu 1986.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Tortosa una ciutat que camina vers l’any 2000

Any: 1986

Pàgines: 5

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, (Agost 1986). Tortosa.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: L’edifici Municipal de la Peixateria no serà enderrocat i mantindrà el seu servei

Any: 1985

Pàgines: 15-16

Editorial, Revista: Ebre Informes, nº 386, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Tortosa i el seu eixample: la construcció de la ciutat moderna

Any: 1985

Pàgines: 15-16

Editorial, Revista: Ebre Informes, nº 385, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Els enginyers militars del segle XIX a Tortosa. La construcció d’una ciutat romàntica

Any: 1985

Pàgines: 24-25

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, nº1455, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La influència del pensament il·lustrat a Tortosa durant el segle XVII de mans de Los Ingenieros Militares

Any: 1985

Pàgines: 28-29

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, nº1421, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: En torn a Gaudí dissenyador. Crònica i transgressió de l’objecte en la seva obra

Any: 1984

Pàgines: 2

Editorial, Revista: Ebre Informes, nº 348, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Important activitat dels mestres d’obra al segle XIX. Assaig per una alternativa a l’arquitectura modernista en l’eclecticisme isabelí

Any: 1984

Pàgines: 24-25

Editorial, Revista: Ebre Informes, nº 336, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Tres obres de la història de l’arquitectura local. Anàlisi del seu arriscat paper conceptual

Any: 1984

Pàgines: 24-25

Editorial, Revista: Ebre Informes, nº 336, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Una breu reflexió de l’Àbsis de la Catedral de Tortosa

Any: 1984

Pàgines: 25-26

Editorial, Revista: La Veu del Baix Ebre, nº1405, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Disquisicions a les ciutats històriques

Any: 1984

Pàgines: 2

Editorial, Revista: Ebre Informes, nº 319, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Debat sobre la Ciutat: Moderna, postmoderna, precibernètica o dels 80 (2)

Any: 1984

Pàgines: 2

Editorial, Revista: Ebre Informes, nº 318, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Debat sobre la Ciutat: Moderna, postmoderna, precibernètica o dels 80 (1)

Any: 1984

Pàgines: 2

Editorial, Revista: Ebre Informes, nº 317, Tortosa

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La muerte del mago. El embrujo de la cibernética. La época postmoderna

Any: 1982

Pàgines: 21-27

Editorial, Revista: Residencia de Estudiantes Ramón Llulll, Barcelona.

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La arquitectura tardomoderna

Any: 1979

Pàgines: 8-10

Editorial, Revista: Yedra, E.T.S.A.B., Barcelona.

B.5 PUBLICACIONS AMB AVALUACIÓ EXTERNA RESULTAT DE CONGRESSOS

 

 1. Autors/ores: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa i Jover, Sergio Coll Pla, Mònica López Piquer.

Títol: Hooke's chain in the Spanish Enlightenment of the XVIIIth century. In Studies in the History of Construction.

Llibre d’actes o revista: Proceedings of the Second Construction History Society Conference, Queens’ College, University of Cambridge, 20-21 March 2015. Cambridge: Construction History Society, 2015, pp. 23-32

Any: 2015.

ISBN/ISSN: 978-0-9928751-1-4

 

 1. Autors/ores: Josep Lluis i Ginovart; Costa-Jover, A.; Coll-Pla, S.; Puche, J.M., (2014),

Títol: Graphic techniques for the constructive identification of masonry vaults. Heritage 2014.

Llibre d’actes o revista: Proceedings of the 4th International Conference on Heritage and Sustainable Development. Volume 2. Chapter 7, Preservation of historic buildings and structures. Pages 1003-1012.

Any: 2014.

ISBN/ISSN: 978-989-98013-6-3

 

 1. Autors/ores: Josep Lluis i Ginovart; Toldrà-Domingo, J.M.; Costa-Jover, A.; Coll-Pla, S.; de Sola Morales-Serra, P.

Títol: Layout and shape of Dürer’s Geschützrondellen in the Spanish defensive architecture: the horseshoe pattern in the Enlightenment.

Llibre d’actes o revista: Defense sites II. Heritage and future. Section 1: Military heritage history. Pages 41-51. Doi: http://dx.doi.org/10.2495/DSHF140041.

Any: 2014.

ISBN/ISSN: 1746-4498

 

 1. Autors/ores: Costa-Jover, A.; Josep Lluis i Ginovart; Fortuny-Anguera, G.; Coll-Pla, S., (2014),

Títol: Large deformations on a XII Century Romanic church at Val d’Aran (Spain).

Llibre d’actes o revista: 9th International Masonry Conference 2014 in Guimarães. Book of abstracts. Page 221

Any: 2014.

ISBN/ISSN: 978-972-8692-85-8

 

 1. Autors/ores: Josep Lluis i Ginovart, Costa-Jover, A.; Fortuny-Anguera, G., (2013),

Títol: Assessment and restoration of a masonry dome in the cathedral of Tortosa enclosure.

Llibre d’actes o revista: STREMAH XIII. Structural studies, repairs and maintenance of Heritage Architecture XIII. Section 8: Heritage masonry. Pages 391- 401. Doi: http://dx.doi.org/10.2495/STR130331

Any: 2014.

ISBN/ISSN:1746-4498

 

 1. Autors/ores: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover

Títol: Patrimonio de la Vall d’Aran. La búsqueda del equilibrio a través de la deformación. Hacia una declaración de Patrimonio Mundial.

Llibre d’actes o revista: Era Batalha de Murèth, 1213. Era Querimònia, 1313 e Era Grana Patzeria, 1513. Tres hites importantes entara Val d'Aran. Jornades d'Estudi a la Val d'Aran. 19 Octubre 2013, pp. 102-110.

Any: 2014.

ISBN/ISSN: 978-84-9728-476-9.

 

 1. Autors/ores: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover, Sergio Coll Pla, Josep Mª Toldrà Domingo

Títol: The restoration of the roof of the Gothic Cathedral of Tortosa

Llibre d’actes o revista: In REHAB 2014. Proceedings of the International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures. Ed. By R. Amoeda, S. Lira & C. Pinheiro. International Scientific Committee Peer Review, pp. 255-262, doi: 10.14575/gl/rehab2014

Any: 2014.

ISBN/ISSN: 978-989-8734-01-3;

 

 1. Autors/ores: Josep Lluis i Ginovart, Agustí Costa Jover

Títol: La bóveda y el trespol. Cobertura y estructura del gótico meridional.

Llibre d’actes o revista: Actas del Octavo Congreso Nacional Historia de la Construcción. Madrid. 9 al 12 de octubre 2013, pp, 529-536. Madrid. España. National Scientific Committee Peer Review.

Any: 2013.

ISBN/ISSN: 978-84-9728-476-9.

 

 1. Autors: Jaume Farbregat, Anna Royo, Agustí Costa Jover , Gerard Fortuny Anguera, Josep Lluis i Ginovart,

Títol: Structural assessment of a roman aqueduct “Pont del Diable” in Tarragona by F.E.M.

Llibre d’actes o revista: Le Vie dei Mercanti: Heritage, Architecture, Landesign. 13-14-15 June. Aversa, Capri. Italia. La scuola di Pitagora ed., Napoli 2013. Collana fabbrica della Conoscenza n. 39. ID proceeding 051, pp. 676-684. International Scientific Committee Peer Review.

Any: 2013

ISBN/ISSN: 978-88-6542-290-8

 

 1. Autors: Pau Solà-Morales Serra; Josep Luís Ginovart; Josep M. Toldrà Domingo; Cristòfor Salom.

Títol: 'Il restauro del restauro': Restoration of the restoration of the 60`s in Tarragona, Cultural World Heritage City.

Llibre d’actes o revista: Heritage 2012. 3 ht International Conference on Heritage and Sustainable Development. June 19-22. Porto, Portugal. Heritage 2012. Heritage and Sustainable Development. (Portugal): Green Lines Institute, 2012. Chapter 7 - Preservation of historic buildings. P: 2067-2076

Any: 2012

ISBN/ISSN: ISBN 978-989-95671-8-4

 

 1. Autors: Josep M. Toldrà Domingo; Pau Solà-Morales Serra; Cristòfor Salom; Josep Lluís i Ginovart.

Títol: Projects in the monumental complex of the Amphitheatre of Tarragona (Spain).

Llibre d’actes o revista: Heritage 2012. 3 ht International Conference on Heritage and Sustainable Development. June 19-22. Porto, Portugal. Heritage 2012. Heritage and Sustainable Development. (Portugal): Green Lines Institute, 2012. Chapter 7 - Preservation of historic buildings. P: 2111-2120

Any: 2012

ISBN/ISSN: ISBN 978-989-95671-8-4

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Victoria Almuni Balada.

Títol: La clave de la clau. El cierre constructivo del presbiterio gótico.

Llibre d’actes o revista: Actas del Séptimo Congreso Nacional Historia de la Construcción. Santiago de Compostela. 26-29 de octubre 2011. P:733-743.

Any: 2011

ISBN/ISSN: 978-84-9728-370-0.

  

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart, Josep Bertran i Ilari, Pau De Solà-Morales Serra, Josep M. Toldrà Domingo.

Títol: The construction of transformed remains: the cataloguing of the architectural heritage in postwar times.

Llibre d’actes o revista: International Conference Approaches for the Intervention in the Architectural Heritage of the 20th Century. Madrid. June 14-16. 2011. P: Comunicacion 42 p. 1-8.

Any: 2011

ISBN/ISSN: 978-84-62641-70-3

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: Evolución constructiva de los pilares de una girola gótica. El concepto de homogeneidad del material versus resistencia.

Llibre d’actes o revista: Actas del Sexto Congreso Nacional Historia de la Construcción. Valencia. 21-24 de octubre 2009. P: 753-761.

Any: 2009

ISBN/ISSN: 978-84-9728-317-5

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: El Patrimoni arquitectònic a l’antiga diòcesi de Tortosa. Realitats i somnis d’un territori dispers

Llibre d’actes o revista: II Congrés de Cultura i Territori a les Comarques de la Diòcesi de Tortosa. Amposta i Rosell 30 març, 1 d’abril 2006. P: 297-304

Any: 2008

ISBN/ISSN: 978-84-96623-17-0

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: La catedral de /1149-1374), focus ilunimae.

Llibre d’actes o revista: II Congrés de Cultura i Territori a les Comarques de la Diòcesi de Tortosa. Amposta i Rosell 30 març, 1 d’abril 2006. P: 305-324

Any: 2008

ISBN/ISSN: 978-84-96623-17-0

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: “Aportaciones de la catedral de Tortosa a la geometria medieval catalana”.

Llibre d’actes o revista: Seminari sobre l’estudi i la restauració estructural de las Catedrals Gòtiques de la Corona Catalano-Aragonesa. Girona i Ciutat de Mallorca, 14 a 16 de juny, 2001. P: 109-122.

Any: 2004

ISBN/ISSN: 84-8458-198-5

 

 1. Autors: Josep Lluis i Ginovart

Títol: “Aportaciones de la catedral de Tortosa a la geometria medieval catalana”.

Llibre d’actes o revista: Jornadas Tecnicas de conservadors de catedrales. Universidad de Alcalá de Henares, 7 i 8 de novembre de 1997. P: 181-188.

Any: 1997

ISBN/ISSN: :84-813-244-8